Politica de confidențialitate

Cine suntem

Adresa site-ului nostru web este: https://hlinceahills.ro.

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://hlinceahills.ro, acestea sunt prelucrate de ESB INVESTMENT SRL, având sediul social și adresa de corespondența în județul Iași, Bdul Tudor Vladimirescu, Nr. 45A, Bl. B2, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului din Iași sub numărul J22/2584/2018, cod unic de identificare RO 39927275.

Ne-am angajat să protejăm și să păstrăm confidențialitatea vizitatorilor noștri. Această Politică de confidențialitate explică ce se întâmplă cu orice date personale pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm de la dvs. în timp ce vizitați site-ul nostru. Actualizăm această politică din când în când, din acest motiv vă rugăm să consultați această pagina în mod regulat.

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

– Prin completarea formularului de contact cu Datele dvs., ne autorizați să utilizăm aceste Date pentru a răspunde cererilor de informații, ofertelor sau oricărui alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului de contact. Date personale colectate: adresa de e-mail, nume, diverse tipuri de date. Datele prelucrate prin intermediul formularului de contact: nume, prenume și email au scopul comunicării prin intermediul site-ului pentru a răspunde solicitarilor dvs. Nefurnizarea datelor solicitate atrage imposibilitatea efectuării de comunicari prin intermediul acestui site.

– Informații despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv detalii despre vizitele dvs., cum ar fi paginile vizualizate și resursele de la care accesați. Aceste informații includ date despre trafic, date despre locație și alte date de comunicare.

Google Analytics (Google Inc.)
Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului. Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google folosește Datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei Aplicații, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și a le împărtăși cu alte servicii Google. Google poate utiliza Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate. Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

– Informații pe care le furnizați atunci când comunicați cu noi prin orice mijloace.

– Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. pentru a vă oferi serviciile noastre. În plus, putem folosi informațiile pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri: 1. Pentru a vă oferi informațiile pe care le solicitați de la noi referitoare la serviciile noastre. 2. Pentru a vă furniza informații referitoare la alte servicii care vă pot interesa. Aceste informații suplimentare vor fi furnizate numai în cazul în care ați consimțit să primiți aceste informații. 3. Pentru a vă informa cu privire la orice modificări aduse site-ului nostru web si serviciilor nostre. În cazul în care a fost acordat un astfel de acord, acesta poate fi retras de dumneavoastră în orice moment.

Comentarii

În această sub-secțiune ar trebui să menționezi ce informații sunt colectate din comentarii. Am menționat datele pe care WordPress le colectează implicit.

Formulare de contact

Prin completarea formularului de contact cu Datele dvs., ne autorizați să utilizăm aceste Date pentru a răspunde cererilor de informații, ofertelor sau oricărui alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului de contact. Date personale colectate: adresa de e-mail, nume, diverse tipuri de date. Datele prelucrate prin intermediul formularului de contact: nume, prenume și email au scopul comunicării prin intermediul site-ului pentru a răspunde solicitarilor dvs. Nefurnizarea datelor solicitate atrage imposibilitatea efectuării de comunicari prin intermediul acestui site.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Analitice

În această sub-secțiune ar trebui să menționezi ce pachet de analitice folosești, cum pot renunța utilizatorii la urmărirea analiticelor și o legătură la politica de confidențialitate a furnizorului tău de analitice, dacă ai unul.

În mod implicit, WordPress nu colectează date analitice. Totuși, multe servicii de găzduire de pe web colectează niște date analitice anonime. Totodată, poți avea instalat un modul WordPress care furnizează servicii analitice. În acest caz, adaugă aici informațiile oferite de modul.

Cu cine partajăm datele tale

Nu vom dezvălui informațiile dvs. personale oricărei alte părți decât în ​​conformitate cu această Politică de confidențialitate și în circumstanțele detaliate mai jos:
– În cazul în care ni se solicită legal să dezvăluim informațiile dumneavoastră personale.
– Îmbunătățirea protecției împotriva fraudei și reducerea riscului de fraudă.

Cât timp îți păstrăm datele

În scop de comunicare prin intermediul site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă nedeterminată sau până la exprimarea a dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat (pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

Ce drepturi ai asupra datelor tale

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

– Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de ESB Investment SRL și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;

– Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

– Dreptul de a obține restrictionarea prelucrării, în cazul în care: considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care sa permită Societății sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, însa dvs. nu doriți ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizarii acestor date; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dvs. aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Societății pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.;

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza caruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării; persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea; datele au fost prelucrate ilegal; ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau datele au fost colectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

– Dreptul de a va retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

– Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiaza pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

– Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la baza consimțământul dvs. sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

– Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro, sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul autorității www.dataprotection.ro.

Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm sa ne scrieți la adresa Bdul Tudor Vladimirescu, Nr. 45A, Bl. B2, județul Iași, sau prin e-mail la info@hlinceahills.ro

Unde îți trimitem datele

În această secțiune, ar trebui să înregistrezi toate transferurile de date ale site-ului tău în afara Uniunii Europene și să descrii mijloacele prin care aceste date sunt protejate conform standardelor europene privind protecția datelor. Acestea pot include găzduirea web, stocarea în cloud sau alte servicii ale unor terțe părți.

Legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal impune ca datele despre rezidenții europeni, care sunt transferate în afara Uniunii Europene, să fie protejate la aceleași standarde ca și când datele ar fi în Europa. Prin urmare, în plus față de enumerarea locurilor unde ajung datele, ar trebui să descrii cum te asiguri că sunt respectate aceste standarde, de către tine sau de furnizorii tăi terți, când este vorba de un acord, cum ar fi protecția confidențialității, clauze standard în contractele tale sau norme obligatorii pentru companii.

Informații de contact

Persoană responsabilă cu protecția datelor – info@hlinceahills.ro

Cum îți protejăm datele

Facem tot posibilul să ne asigurăm că sunt luate toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este în totalitate sigură și, din când în când, astfel de informații pot fi interceptate. Nu putem garanta securitatea datelor pe care alegeți să ni le trimiteți electronic, Trimiterea acestor informații este pe deplin pe propriul dvs. risc.

Nu vom dezvălui informațiile dvs. personale oricărei alte părți decât în ​​conformitate cu această Politică de confidențialitate și în circumstanțele detaliate mai jos:
– În cazul în care ni se solicită legal să dezvăluim informațiile dumneavoastră personale.
– Îmbunătățirea protecției împotriva fraudei și reducerea riscului de fraudă.

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

Sisteme interne de raportare, mecanisme de contact sau programe de raportare a erorilor.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru include link-uri către terți. În cazul în care furnizăm un link, aceasta nu înseamnă că aprobăm politica site-ului în ceea ce privește confidențialitatea vizitatorilor. Ar trebui să revizuiți politica lor de confidențialitate înainte de a le trimite date personale.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Ce decizii luăm și/sau ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor

Dacă site-ul tău oferă un serviciu care include luarea automată a deciziilor – de exemplu, permite clienților să solicite un credit sau să-și stângă datele într-un profil publicitar – trebuie să menționezi că faci asta și să incluzi informații despre cum sunt folosite aceste date, ce decizii se iau referitor la aceste date adunate și ce drepturi au utilizatorii asupra deciziilor luate fără intervenția umană.

Politica de cookie-uri

Ce este un cookie

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată cand accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicatii tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experientă placută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online.

Folosim cookie-uri și tehnologie similară pentru a vă distinge de alți utilizatori ai site-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când utilizați site-ul nostru și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul nostru. Utilizăm următoarele cookie-uri pentru următoarele scopuri:
– Cookie-uri strict necesare. Acestea sunt cookie-uri care sunt necesare pentru funcționarea site-ului nostru web. Acestea includ, de exemplu, cookie-uri care vă permit să vă conectați în zone sigure ale site-ului nostru web.
– Cookie-uri analitice / performante. Ele ne permit să recunoaștem și să numărăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii pe site-ul nostru web atunci când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul nostru web, de exemplu, asigurându-ne că utilizatorii găsesc ceea ce caută cu ușurință.
– Cookie-uri de funcționalitate. Acestea sunt utilizate pentru a vă recunoaște când reveniți pe site-ul nostru web. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul dvs. pentru dvs. și să ne amintim preferințele.
– Cookie-uri de direcționare. Aceste cookie-uri înregistrează vizita dvs. pe site-ul nostru web, paginile pe care le-ați vizitat și linkurile pe care le-ați urmat. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul nostru web mai relevant pentru interesele dvs.

Cookie-urile oferă informații despre computerul folosit de un vizitator.
Este posibil să colectăm informații despre utilizarea dvs. generală de internet utilizând modulul cookie. Acolo unde sunt utilizate, aceste cookie-uri sunt descărcate pe computer și stocate pe hard disk-ul computerului. Astfel de informații nu vă vor identifica personal. Este vorba de date statistice. Aceste date statistice nu identifică detalii personale. Puteți ajusta setările de pe computer pentru a refuza orice cookie-uri dacă doriți. Acest lucru se poate realiza cu ușurință prin activarea setării cookie-urilor de respingere de pe computer.

Puteți bloca cookie-urile activând setarea din browserul dvs. care vă permite să refuzați setarea tuturor sau a anumitor module cookie. Cu toate acestea, dacă utilizați setările browserului pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv cookie-urile esențiale), este posibil să nu puteți accesa toate sau părțile site-ului nostru.

O vizită pe site poate plasa cookie-uri necesare care permit funcții de baza cum ar fi navigarea pe pagini. Website-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată cand cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalități ale www.attribute.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile nu sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, daca un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie-uri implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca utilizatorul să aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor; să seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces; să ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată cand închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Să instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browserului sau sa descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru ca multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.